Καλογεράς, Μακάριος

Καλογεράς, Μακάριος
(Πάτμος 1688; – 1737).Λόγιος κληρικός, ιδρυτής της Πατμιάδας σχολής. Μετά τις σπουδές του στην Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης επέστρεψε στην πατρίδα του και έγινε μοναχός στην ιστορική μονή της Πάτμου. Εκεί ίδρυσε το 1713 σχολείο, στο οποίο –χάρη στη φήμη που απέκτησε σύντομα ο Κ. ως δάσκαλος– συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από εκατό μαθητές από όλη την Ελλάδα, πράγμα τόσο σπάνιο στα μέχρι τότε εκπαιδευτικά δεδομένα του ελληνισμού ώστε να δικαιολογεί τον ενθουσιασμό του Μπάρσκι, Ρώσου μαθητή της σχολής, που έγραφε ότι «διά της επιμελείας του Μακαρίου, της φήμης και της σοφίας του, εμεγαλύνθη η σχολή αύτη και η Πάτμος είναι νυν εις τους υπό ζυγόν δυστυχείς Έλληνας αντί των αρχαίων Αθηνών». Δεκάδες από τους μαθητές του διακρίθηκαν αργότερα για τη λογιότητα και το ήθος τους. Από τα συγγράμματά του αξίζει να μνημονευθούν, εκτός από διάφορα διδακτικά εγχειρίδια ρητορικής και γραμματικής, οι πολυάριθμοι (πάνω από δύο χιλιάδες) εκκλησιαστικοί του λόγοι, απάνθισμα των οποίων εκδόθηκε με τον τίτλο Ευαγγελική Σάλπιγξ (1754). Σώζονται επίσης 250 επιστολές του, που αποτελούν πηγή πληροφοριών για πρόσωπα και γεγονότα της εποχής του.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Μακάριος ο Πάτμιος — Βλ. λ. Καλογεράς, Μακάριος …   Dictionary of Greek

  • Liste der Erzbischöfe von Patras — Die folgenden Personen waren Bischöfe, Erzbischöfe und Metropoliten von Patras: Bischöfe Andreas Stratokles Irodion Plutarchos (344 418) Perigenes (418) Alexandros Afanasios Erzbischöfe 733 806 ... Metropoliten 865 879 A. Papadopulos Keramias 868 …   Deutsch Wikipedia

  • Πάτμος — Νησί του δωδεκανησιακού συμπλέγματος, στο οποίο αναπτύχθηκε ένα από τα σπουδαιότερα μοναστικά κέντρα της Ανατολής και όπου εξορίστηκε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί έγραψε την Αποκάλυψη και το Ευαγγέλιό του.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”